Regnskap

Vi fører regnskap A-Å for små og mellomstore bedrifter. Vi setter opp avstemminger med ryddig dokumentasjon, remitterer og følger opp innbetalinger fra kunder. Vi formidler også inkassoløsning.

Lønn

Lønnsområdet er stort og omfattende fagområde som er i stadig endring. Vi er opptatt av å holde oss løpende oppdatert på lover og regler innenfor dette området. Ved god hjelp av lønnsprogrammet Visma Lønn lover vi korrekt innberetning av all lønn. Vi sørger også for at den enkelte ansatte får oversiktlige lønnsavregninger og lønns- og trekkoppgaver.

Fakturering

Vi har utarbeidet effektive rutiner for fakturering på vegne av våre kunder. Vi kan fakturere både på grunnlag av papirbaserte ordregrunnlag eller ordre sendt oss elektronisk. Vi tilbyr også en løsning der kunden selv fakturerer på våre systemer. Her er det flere alternativer og sammen finner vi den beste løsningen.

Rapportering

Vi rapporterer i ønsket format til avtalt tid.

Budsjettering

Vi bistår gjerne i forbindelse med budsjettering og registrerer budsjetterte tall i Visma Business for oversiktlig perioderapportering.

Likviditetsoppfølging

Ved til enhver tid ajourholdt regnskap setter vi opp en likviditetsoversikt ukentlig.

Årsoppgjør

Vi utarbeider årsregnskap med vedlegg samt selvangivelse for våre klienter. Vi bruker Maestro Årsoppgjørsprogram.

Etablering av selskap

Vi kan bistå med utarbeidelse av dokumenter og protokoller i forbindelse med nyetableringer. Vi kan også bistå med registreringen.

Andre konsulenttjenester på forespørsel